June 19, 2021, 10:02 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://hebrewnews.com/article/40760

יאיר קליינבאום

בניתוחו הפוליטי-היסטורי הקר כקרח מסתיר את נטייתו הפוליטית הטבעית.

איפשהו באמצע שבין מיכאל בן ארי ליגאל עמיר.

קליינבאום לחם נגד הקמת הממשלה אך לא מקבל את "תיאוריית ישראל השנייה" מבוססת הזהויות של אבישי בן חיים.

ורואה בה סוכן מרקסיסטי גלובו-הומי מסוכן.

מסקנתו ביבי לא "מייצג" את המזרחים.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.