June 1, 2021, 11:54 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://hebrewnews.com/article/40432

המאמר ישב במקפיא יומיים בטרם האימאם הנסתר העניק את ברכתו, תוך הסתייגויות משמעויות לגבי חלק מהתוכן.

האימאם עודכן בשעות הערב כי לפחות 2 עורכים בהיברו-ניוז החלו לעמוד בקשר עם גורמים בכירים לאור המצב הקשה בביטאון הסויה "הלאומי".

החדשות הגדולות.

עריקים בדרך, ומידע אודות זהותם הועברו בצינורות המקובלים.

כותב המאמר , חילוני המצביע לציונות-הדתית.

"לא עיתונאיי המגזר הפילו את נתניהו , עורכיי ישראל היום, יצרו את נפתלי בנט".

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.