May 4, 2021, 7:46 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

זה היה הבסיס שעליו נבנתה קבוצת מילנר את עצמה; זו הייתה התיאוריה מאחורי מלגות רוהדס; זו הייתה התיאוריה מאחורי "השולחן העגול״ והמכון המלכותי
לעניינים בינלאומיים; זו הייתה התיאוריה מאחורי המאמצים לשלוט… באוניברסיטת אוקספורד; וזה היה התיאוריה מאחורי ה״טיימס״ (Times)."

Caroll Quigley The Anglo-American Establishment

בשלב הזה כנראה שכבר הבנתם מהו המכנה המשותף של חברי "ועדת בייניש", אך יש שם אחד אותו טרם הזכרנו. יצחק לוי נבחר כ"עלה תאנה" ימני. לוי היה בכיר מפד"ל בעבר ולאחר מכן פעל במסגרת האיחוד הלאומי.

את הקישור לפוסט הקודם על ה- cia אנו עושים לא במקרה. אחת הדרישות של יאיר לפיד היא ביצוע מהיר של המלצות ועדת בייניש. אם מפעיליו של לפיד לכאורה מעוניין בהמלצות הללו, סימן שלנו יש מה לחשוש מפניהן.

הועדה באה "לתקן" את חוק הבחירות משנת 1959 ולהתאימו לעידן האינטרנט, אלא שנראה לכאורה שבפועל מדובר בצעד שיתן ליו"ר ועדת הבחירות, פקיד ציבור – שופט עליון, את הכח לצנזר תכנים ברשת ואף להטיל קנסות כבדים על "העבריינים".

"הוועדה ממליצה כי יש להחיל את הוראות החוק המהותיות גם על האינטרנט והרשתות החברתיות."

"הוועדה ממליצה להסמיך את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית להטיל סנקציות כספיות על הפרה של הוראות חוק דרכי תעמולה. הסנקציות הללו יהיו גבוהים כדי להרתיע מפרים פוטנציאליים."

https://www.israelhayom.co.il/article/516815

לסיכום:

האם כעת ברור מדוע נבחרו חברי הועדה כפי שנבחרו?

מה המטרה האמיתית של הועדה ולמה לפיד קורה ליישם את מסקנותיה?

מפתיע אתכם שהועדה הזו לא זכתה להד התקשורתי הראוי?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *