May 24, 2021, 8:38 am

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://hebrewnews.com/article/40277

קריפ.

עכשיו אפילו הצואה המודפסת המכונה "הניו יורק טיימס" מאשרת את הדברים.

הקשר עם אפשטיין הוביל לשכירת עורך הדין.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.