May 2, 2021, 3:00 pm

הקונספירציה הישועית

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

בקטע הבא מסבירים ג'וליאני והמשפטן המומחה אלן דרשוביץ, כיצד הפשיטה שבוצעה על משרדיו של עוה"ד ג'וליאני וכן אנשים נוספים שהיו מעורבים בחקירת העסקים המושחתים של הביידנים באוקראינה, מהווה הפרה בוטה של החוק האמריקני, בדגש על חסיון עורך דין – לקוח:

החקירה מנסה לקשור את ג'וליאני לעבירה של אי רישום עצמי כסוכן זר, אלא שג'וליאני הציע פעם אחר פעם לטענתו ללבן את העניין דרך עורך דינו, אך החוקרים סירבו והעדיפו לבצע פשיטה בפרופיל תקשורתי גבוה. בפשיטה כאמור הכוננים שמכילים את המידע המפליל על האנטר ביידן לא נלקחו.

לטענת ג'וליאני הפשיטה היא עוד צעד בנסיון להפליל את טראמפ ולהנדס את תודעת הציבור, לאחר שתפירת תיקי טראמפ-רוסיה קרסה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.