May 17, 2021, 8:24 am

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://hebrewnews.com/article/40144

ניחוח הפוגרומים לא מוגבל ללוד, עכו אלא זולג לבירת הממלכה בעלת האוכלוסייה היהודית הגדולה,

האם בקרוב נראה חבורות Grooming פקסטניות מניחות את טלפיהן על בנות יעקב הכשרות של לונדון??

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.