April 8, 2021, 3:57 pm

קונספיל והאמת תכניס אותך להלם

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

זעזוע עולה כאשר קוראים את “מסמך סאסן” שלא הוגש במשפט אייכמן – וממילא גם לא במשפט קסטנר שערעורו הסתיים כארבע שנים קודם לכן – וזאת מתוך חשש לפתיחת פרשת קסטנר מחדש. את תמציתו ניתן למצוא בדברים הבאים שאומר אייכמן:

"קסטנר העניק לי את השקט בבודפשט ובשאר אזורי הונגריה, והביא לכך שלא חוויתי ורשה הונגרית. הוא עשה לנו עבודה שלמה. הוא נתן לי את כל היהודים מבלי שנורתה אף ירייה, מבלי שראיתי את ההפגנות הקטנות ביותר ומבלי שהייתי צריך לתת למשטרה ההונגרית תגבורת של אדם אחד… האם הייתי צריך להיות כפוי טובה כלפי האדם הזה שכל כך הנעים לי את החודשים בבודפשט, וגרם לכך שהיו לי באופן יחסי מעט מאוד צרות ומועקות? לקסטנר היה, כמובן, חופש תנועה מלא… כאשר היה לי איש אמונים יהודי כזה, יכול היה לדרוש ממני הכרת תודה ואת זאת יכולתי לתת רק על ידי נדיבות אישית".

העדויות מדברות: שמו של קסטנר מעולם לא טוהר

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.