April 6, 2021, 4:47 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

ליאת בן ארי והשב"כ? הרשימה המשותפץ, רובי ריבלין והקרן החדשה לישראל? נכנסים לעובי הקנונייה:

לאחר שאתמול הביא אבי זלינגר את הקשר האפשרי בין השב"כ לעבריינית הבנייה לכאורה, פרקליטת מיסוי וכלכלה ליאת בן ארי, היום הוא מרחיב בעניין ומספק לנו הצצה לעומק ביצת הדיפ סטייט הישראלית.

על פי מקורותיו של זלינגר, בן ארי שירתה לכאורה בשב"כ שכם בתפקיד חסוי ביותר בממשל הצבאי של שנת 1984, השנה שבה ארעה פרשת קו 300.

האם ליאת בו ארי אותרה כמועמדת "מתאימה" למשרד המשפטים וספציפית לפרקליטות לאחר שירותה לכאורה בשב"כ?

זלינגר מזכיר כי לאחר פרשת קו 300 "דורית בייניש הפילה" את ראש השב"כ דאז אברהם שלום, בשנת 1986. בייניש כיהנה אז כמשנה ליועמ"ש ותמכה בדרישת היועמ"ש לחקור את אנשי השב"כ המעורבים בפרשה.

האם לליאת בן ארי היה קשר כלשהו לארועים?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.