April 5, 2021, 10:54 am

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

https://youtube.com/watch?v=eS3KCktuB9w&feature=share

האם עבריינית הבנייה לכאורה, "הוד נאורותה" ליאת בן ארי הייתה קשורה בעברה לשב"כ (שבתוך השב"כ)?

האם הרשות לניירות ערך קיבלה לכאורה תוכנות וכלים מהשב"כ (הזכרו בפרשת המימד החמישי הידועה לשמצה)?

האם תפירת "תיק 4000" תוכננה במשך שנים רבות?

שאלות חשובות אותן מעלה אבי זלינגר בשידור שלו מהיום (קישור בתחילת הפוסט).

זה מצטרף לשידור נוסף מלפני כחודש שבו זלינגר העלה את ההשערה כי שחקני הדיפ סטייט במשטרת וקסנר-יש עתיד השתלטו הלכה למעשה על הרשות לניירות ערך. למעשה המידע הזה פורסם לראשונה על ידי עיתון כלכליסט ב 20.02.2018 ולטענת עיתונאי שהעביר את המידע לזלינגר, בלחץ שחקני הדיפ סטייט, כותרת הכתבה שונתה על מנת שלא ניתן יהיה לאתר אותה:

זלינגר בדק ומצא שיושב ראש הרשות לניירות ערך הקודם שמואל האוזר התפטר לפני תום כהונתו, מספר ימים לפני פרסום הכתבה וכן שלאחר מינוי המחליפה ענת גואטה, התפטרו מתפקידם 5 מתוך 12 בכירי הרשות.

האם מהלך ההחלפה וההתפטרות היה מקרי?

האם תפירת "תיק 4000" עברה אז מהשלב הסמוי לשלב המעשי והגלוי?

The swamp runs deep.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.