April 22, 2021, 4:33 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

לכבוד יום כדור הארץ שחל היום, כמה עובדות מתוך מאמר החובה של הלל גרשוני ב׳מידה׳: אוצרות הטבע לא נגמרים, בכדור הארץ לא חסר מקום, תהליך המיחזור יותר מזהם מאשר מנקה ועלויות המיחזור מובילות לעליות מחירים. המסקנה מהנתונים ברורה – זה מטורף למחזר >>
https://bit.ly/3gsxiGY

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.