April 22, 2021, 1:01 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

למה בעצם הימים בהם מתרחשים בארץ דברים כל-כך קריטיים לדמוקרטיה שלנו לעתיד שלנו ובמיוחד לעתיד הציונות, אני טורחת להביא לכם בתרגום לעברית סרטון על דברים שקורים באמריקה הרחוקה?
אולי משום שאני שומעת בו על דברים כמו משפט ראווה, אכיפה בררנית, תקשורת מוטה, התפרעויות, פוליטיקאים ימניים שאינם נלחמים על האמת, מערכת משפטית מוטה פוליטית, עיתונות שעוסקת בתעמולה, והדברים האלה נשמעים לי משום מה מאוד מוכרים.
https://rumble.com/vfxurh-26773757.html

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.