March 5, 2021, 3:12 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

״שירת הבלפור״. הרצאה שניתנה במסגרת נוער זהות. הנושא הוא ניתוח והבנה לעומק של סמלים אזוטריים ואומנותיים המשקפים את עלייתן שקיעתן של תרבויות וציבליזציות לאורך העידנים.

שבת שלום.

חלק א׳:

חלק ב׳:

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.