March 24, 2021, 3:37 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

פרסום ראשון: עיכוב בספירת תוצאות האמת בשל טעות אנוש בוועדת הבחירות, כ-180 קלפיות ישוחזרו וייספרו מחדש

אדוה דדון:
ברגעים אלו שוחזרו 90 פרוטוקולים מתוך ה-180 והתווספו לספירה הכללית, בסך הכל, הקלפיות הרגילות שתוצאותיהן נספרו והוזנו עומד עתה על 11,831

https://t.me/N12Updates/71300

מזכיר את ההונאה הגדולה בארה"ב?

#עוצרים_את_הגניבה

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.