March 15, 2021, 11:11 am

הקונספירציה הישועית

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

‏מנדלבליט: עצם החזרה לחיים מהווה תעמולת בחירות אסורה לטובת הליכוד

מורה על סגר כללי, כולל סגירת סופרים ובתי חולים, עד יום הבחירות.
רק מי שיציג תעודת רק-לא-ביבי יזכה לטיפול

הבחירות גם יתבצעו רק דרך הדואר, בהתאם לניסיון המוצלח מארה"ב

מנדלבליט כבר יראה לנתניהו מה זה "חוזרים לחיים"

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.