March 10, 2021, 7:02 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.

תגובה אחת

  1. אזרייה רויטמן 2021-03-11

    לפניי "בחירות" הונאות 4 יו"ר קלפים חייב ! לעבור מידיי ססים לידיי מחנה שפויי