March 1, 2021, 5:05 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

בספרו "הבונים החופשיים והיהודים" של פרופ' יעקב כץ. הוא מראה שהלשכה הראשונה של הבוינם החופשיים שקיבלה לתוכה יהודים הייתה "האחים האסייאטים" (לשכת בת של האילומינטי של וויסהאופט), היהודים שפעלו שם היו שבתאים. במקרה גם פטרוני הלשכה היו משפחת הסן-קסל וברנשוויק המוזכרים מהתמונה הקודמת [ראו קישור בהמשך].

*שימו לב לשם שפייער, SPEYER, הידועים מפראנקפורט.

פרופ' קרול קוויגלי שקיבל יד חופשית לארכיוני ה"כת הנאורה" מתאר אותם יחד עם רוטשילד כבנקאים הגדולים שיצרו את רשתות השולחן העגול להשפיע על הפוליטיקה הבין לאומית בסוף המאה ה18. עכשיו אתם רואים את ההוכחה שהם השתמשו בתנועות מהפכניות כחוד החנית שלהם, בלשכות מאסוניות באותה תקופה. קוויגלי מיטיב לתארם כקוסמופוליטים.

בספר ה"ממסד האנגלו אמריקאי" של קוויגלי אשר ממנו כל המידע על המלגה והרכב ה"שולחן העגול" עליו אנחנו מדברים. קוויגלי כתב שהקבוצה הזאת מפריכה את התאוריה של מארקס-לנין על אימפריאליזם כי חברי "הכת הנאורה" היו עשירים בעלי השקפה מאוד סוציאליסטית.

לאחר זמן מה במאה ה19, מחוז הסן-קסל הפך לפראנקפורט, והלשכה של האחים האסייאטים עברה גילגול, והליבה שלה עברה ללשכה שנקראה "לשכת פראנקפורט".

מייסדי הלשכה עבדו עבור רוטשילד. וכמו כן לרוטשילד היית פעילות מעמיקה בלשכה. כמו כן… לודוויג ברנה מהקרבונרי של "גרמנינה הצעירה" היה גם הוא פעיל בכיר (פעילותו האינטנסיבית בלשכה מתוארת בפוטרוט בספר).

שוב, שיתוף הפעולה של רוטשילד והתאים המהפכניים של האילומינטי.

לא תמצאו את המידע הזה בשום מקום אחר, אחת הסיבות היא שחלק מרכזי במחקר נכתב בעברית.

פחות או יותר רוב מוחלט של היהדות הרפורמית מקורה באותה לשכת פראנקפורט.

וממש במקרה, משפחת רוטשילד הזרימה כספים לקמפיין של יאיר לפיד, יהודי רפורמי אדוק.

אז מי מהווים כיום את התנועות הראדיקליות מהפכניות בעולם? הלא הם תנועות ה"צדק חברתי"+"בר-קיימא" הירקרקים חממיסטים, ובמקרה אחד מהמנהיגים שלהם הוא… וואלה… דוד רוטשילד. איזה קטע, גם המשפחה שלו עושה מיליארדים על הונאת התחממות גלובאלית ו"בר קיימא".

והנה הוא מסביר לנו שבגלל בעיות ה"בר קיימא" ו"התחממות גלובאלית" צריך ממשלה עולמית חדשה, הקונספיטרללות והאקופאשיסטים ימהרו להסכים אתו (כנגד התאגידים ותרבות הצריכה של הקפיטליזם!!!!!), וירוצו לשורה הראשונה של האידיוטים השימושיים של האג'נדנה של ה"סדר העולמי החדש".

תמיד הסיסמא היא אותה הסיסמא, "עולם חדש".

לכתבה המלאה:

מקורות הכת האקו פאשיסטית שבתאית רפורמית של האילומינטי

הכת הרפורמית – שבתאית, פעלה גם לקדם "תיקון עולם" למרבה הלעג, במסגרת תמיכה במאמצי קונפדרציית מדינות הדרום במלחמת האזרחים של ארה"ב וקידום מטרות סוחרי העבדים.

סוחרי העבדים הרפורמים – השבתאים של האילומינטי והקרבת קורבנות היהודים שלהם בשואה

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.