February 6, 2021, 4:48 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

"ככל שחברה מתרחקת מהאמת כך היא תשנא את אלה שאומרים אותה יותר."
~ ג'ורג 'אורוול
למי שלא מבין מדוע הציבור האמריקני אפילו לא מנסה להבין מה באמת קרה בבחירות שלו: מדובר בדור שלם שנשבה על-ידי אנשי חינוך מרקסיסטיים וחונך לכפור בקיומה של אמת. בתפיסת עולמם אין אמת אלא רק נרטיבים רלטיביים. במקום לשאוף לאמת הם שואפים לקונצנזוס, ואם יש צורך אז אפשר גם לכפות את ה"קונצנזוס" הזה. מבחינתם אין דבר כזה חקר האמת, משום שכול חקר צריך להיות מוכוון למטרה "חברתית".
שלא תחשבו שבישראל אין אנשים כאלה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.