February 28, 2021, 3:30 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

דמות של אם וילד – out, דמות "רב מגדרית" – in.

כך מתקדמת לה גם בישראל הנורמליזציה הפוסט מודרנית, נורמליזציה שמטרתה למחוק את ערכי החברה האנושית "הישנה" ובראשם התא המשפחתי, כחלק מהשינויים שאותם באה להביא מהפכת "האתחול הגדול" של כת הנאורים.

כך למשל קובע שר הכלכלה והתעשייה עמיר פרץ שמעתה בשילוט חדש שיוצב בגני שעשועים, תוצג דמות 'רב-מגדרית' במקום האם והילד שהוצגו עד היום.

לדבריו "השפה שלנו היא זו המגדירה את המציאות והיא זו שיכולה גם לשנות אותה. כאשר השיח החדש שלנו באמצעות סימול מאוזן, יכול להביא לקבלת מגוון סוגי הורות ושוויון מגדרי, שדרכו נוכל להתחיל לראות את השינוי".

רגע לפני הפרידה – עמיר פרץ עם עוד 'תרומה' למחיקת המשפחה

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.