February 25, 2021, 10:12 am

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

בעקבות דיון שהתפתח בתגובות על האמא שמשתמשת בילד שלה כדי להתנקם ולפגוע באב שלא נמצא במשפחה, נביא את דבריו של אריסטו, ויש סיבה למה בחרנו בו. אריסטו היה ככל הנראה אחד האנשים החכמים בהיסטוריה אשר גם השפיע הגותית על כמה מגדולי חכמינו במסורת היהודית כאשר הבולט בהם הוא הרמב״ם. אך לא זאת הסיבה העיקרית שבחרנו בו, הפילוסוף היווני הלה חי ביוון הקלאסית שהיית התרבות ההומוסקסואלית המפותחת ביותר שידעה האנושות. כבר עניין זה מצביע כי לא ניתן לשייך נטייה מינית אך ורק לטבע האדם, שכן אחרת, איך ניתן להסביר לאן נעלמו כל אותם יוונים הללו שמשכב זכר היה שגרתי עבורם אף יותר ממשכב אישה. כך ההיסטוריה גם מראה שמיניות האדם הרבה יותר נתונה להשפעות התנהגותיות ותרבותיות ממה שנוטים לחשוב. בנוסף על כך ההבחנה בין הטרו להומו היא אבחנה שהחלה עם ההלכה ביהדות, וגם בחוק פרסי קדום, בעוד שעד אז האבחנה ברוב התרבויות היית בין מי שפעיל למי שסביל ביחסי מין, ופחות היית חשיבות לזכר ונקבה. הדברים מן הסתם שונים בימינו.

אריסטו שחי באותה סביבה דנן כתב משהו על הדברים בספרו על אתיקה(מוסר). הפילוסוף עשה הבחנה ברורה בין מי שנולד עם נטייה הומוסקסואלית, אשר אליו לא ניתן כלל לבוא כלל בטענות מוסריות, לבין מי שהפך את הדברים להרגל בעקבות נסיבות כאלה ואחרים, כגון פגיעה מינית מתמשכת בגיל צעיר יותר, דבר שמאוד רווח בתרבות היוונית אשר פדרסטיה היה חלק בלתי נפרד מחיי האזרחות בה. אריסטו יכל לראות את הדברים באופן שאנחנו לא ולנתח אותם עם שכלו היוצא דופן. בהינתן הדברים, אין זה מפליא שתופעות מגדריות הזויות הולכות ומתעצמות משנה לשנה, כולל על פי סקר גאלופ שבדק לאחרונה את דור ה-z, זאת כאשר התרבות המערבית סביב היא כל כך דקדנטית ומנוונת, והאליטות עם הערכים הבזים לאדם שחי מחוץ לעיר, הם בעלי השפעה רבה על התרבות-אקדמיה-תקשורת סביב.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.