February 23, 2021, 12:13 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

כעת מגיעה התגובה הרשמית של יועמ"ש ועדת התקשורת הפדרלית בן ארדן.
ארדן מתייצב לימין ברנדון קאר ומגנה את ההצעה הדמוקרטית:

"אני קורא לעמיתי לועדת התקשורת הפדרלית להצטרף לגינוי פומבי לנסיון ההשתקה הפוליטי הבוטה הזה ולפגיעה בעצמאות העיתונאית."

https://t.me/disclosetv/765

מנדלבליט ויתר "שומרי הסף הנאורים" מוזמנים ללמוד ממנו כיצד נראה יועמ"ש שפועל בשירות הציבור.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.