February 16, 2021, 12:46 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

המסמכים בפרשת #אובמהגייט משתחררים וג'יימס קומי ממשיך להסתבך:

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.