February 15, 2021, 1:51 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

באופן לא מפתיע, לאחר שסיים להתעלל בדמוקרטים ושותפיהם במשפט ההדחה, הכניסה לביתו של ון דר וין הושחתה ורוססה הכתובת "בוגד" בכניסה לביתו:**
https://t.me/WeTheMedia/8376

האם זה מזכיר את דפוס הפעולה של פעילי "אנטיפה ישראל" בבלפור?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.