February 11, 2021, 12:02 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

לסטודנט שקד אבידן נמאס שפוסלים רק את העבודות שלו כי ״עלולות לפגוע בפרוגרסיבים״ ולא אומרים דבר על עבודות שיוצאות נגד דתיים, גברים וכל מי שלא מסתדר עם אמונות השמאל. גם מההתבטאויות הפוליטיות של המרצים שלו כבר שבעה נפשו. לדעתו, הבעיה תיפתר רק אם סטודנטים ימניים נוספים יפסיקו לשתוק >>
https://bit.ly/3aamqtD

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.