January 25, 2021, 11:51 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

הערה חשובה – למבקר המדינה הורוביץ אין את הסמכות לזמן עובדים שכבר פרשו ממשרד המשפטים לעדות. זה משהו שישפיע מאוד על החקירה שלו.

https://t.me/stormypatriotjoe21/322

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.