January 21, 2021, 3:11 pm

עינויים פסיכולוגיים

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

לפי מנהל המפעל

"לא יהיה אובדן של ייצור COVISHIELD בגלל מספר בנייני ייצור ששמרנו כרזרבות כדי להתמודד עם מצבים שכאלה".

אז רגע למה לדבר על הרזרבות? החיסונים הלכו ונשארו הרזרבות? או שגם במידה והיו הולכים יש רזרבות?
🤔

https://hebrewnews.com/article/38127

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.