January 19, 2021, 3:57 pm

讻讬爪讚 讛转专住拽讜 讘谞讬讬谞讬 讛转讗讜诪讬诐

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜

诪住转诪谉 讻讬 讛砖讜驻讟 驻专住拽讛 诪讜专讛 诇砖讞专专 讗转 讛诪住诪讻讬诐 讛拽砖讜专讬诐 诇讙讬诇讬讬谉 诪拽住讜讜诇, 诇诪注讟 诪住诪讻讬诐 讛谞讜讙注讬诐 诇诪转诇讜谞谞讜转 砖讟专诐 谞讞砖驻讜 讘转讬拽讬诐 讛诪砖驻讟讬讬诐.

讛讞讜诪专讬诐 讬讞砖驻讜 讘拽讬砖讜专 讛讘讗:
https://www.courtlistener.com/docket/17318376/united-states-v-maxwell/

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *