January 19, 2021, 10:55 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜

讛注讬转讜谞讗讬 讛讞讜拽专 讙'讜谉 住讜诇讜诪讜谉 诪讗砖专 砖讛讜讗 讗讬诪转 注诐 讛- FBI 讜讛讘讬转 讛诇讘谉 讜讛住讬讜讜讙 诪诪住诪讻讬 #讗讜讘诪讛讙讬讬讟 讛讜住专!
讻注转 诪诪转讬谞讬诐 诇砖讞专讜专 砖诇讛诐 诇爪讬讘讜专.

爪讬讟讜讟 砖诇 住讜诇讜诪讜谉:
"讗谞讬 诇讗 讛讜诇讱 诇讬砖讜谉 注讚 砖讛讻诇 诪砖转讞专专".

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *