January 18, 2021, 12:15 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

הו אללי!
אז מסתבר שהיועמש *שוב* שיקר באופן מפורש פומבי ובוטה אחרי שנבהל כשגילה שהמקלות בגלגלים שתקע עם הפקידונים שלו באמצע ניהול מגפה עלו בחיי אדם?
חזיז ורעם שוד ושבר הלם ותדהמה שומו שמיים חי זקני תיפח רוחי שכה אחיה!
שהיועמש ישקר? מי על פני האדמה יכל לצפות התרחשות מפתיעה כזו?!

מקורות לינקים וסימוכין:
1. פרוטוקול דיון בכנסת מנובמבר – https://pbs.twimg.com/media/EsAHlHvW8AAYFy6?format=png&name=medium
2. איתמר גרוטו מעיד בקולו כיצד המשפטנים בלמו את היוזמה כבר לפני ארבעה חודשים – https://twitter.com/GLZRadio/status/1351112403178692616
3. והנה הודעתו השקרית של היועמש לפיה הנושא עלה רק בשבוע שעבר ואף משפטן מעולם לא מנע את היוזמה מהממשלה – https://twitter.com/JusticeGov/status/1351069585680838660

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *