January 13, 2021, 10:01 am

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

הסכין מוכנה תמיד אצל מיץ' .

נראה כי אם מקונל ינסה להמשיך ככה, לא תהיה ברירה אלא להקים מפלגה שלישית שתהפוך את המפלגה הרפובליקנית להיסטוריה

https://hebrewnews.com/article/37969

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.