December 31, 2020, 2:55 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜馃挜馃挜

诪讛 注讜讛"讚 诇讬谉 讜讜讚 讗讜诪专 诇谞讜 讻讗谉 讘注爪诐?

"讗谞讬 诪讜讚注 诇诪转拽驻讜转 讛讗讬砖讬讜转 讛讙讜讘专讜转 注诇讬 注拽讘 诪讛 砖讗谞讬 讞讜砖祝 注诇 讛砖讜驻讟 讛注诇讬讜谉 专讜讘专讟住. 讘讟专诐 转讜拽驻讬诐 讗讜转讬, 诪讜讟讘 砖讗谞砖讬诐 讘注诇讬 讛讙讬谞讜转 诪讬谞讬诪诇讬转 讬讘拽砖讜 拽讜讚诐 诪专讜讘专讟住 诇住驻专 讗转 讛讗诪转."

馃毃 讗讜 诇砖讗讜诇 讗转 讙'驻专讬 讗驻砖讟讬讬谉, 讛讜讗 讘讞讬讬诐.

讛讗诐 讝讛 谞住讬讜谉 讛驻讞讚讛 砖诇 砖讞拽谞讬 讛讚讬驻 住讟讬讬讟 讗讜 砖讗驻砖讟讬讬谉 讗讻谉 讞讬?

Nothing can stop what is coming.

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *