December 30, 2020, 3:55 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

השאלה שנשאלת ובצדק היא "מה יקרה אם העתירה של גומרט תדחה?

פנס לא חייב להכריע, ההחלטה שלו יכולה גם להיות שרירותית והוא יכול "לזרוק את הקלפים שלו מהחלון".

הכוונה היא שהוא בכלל לא חייב לבחור לא את האלקטורים של ביידן (מה שהגישו מזכירויות המדינה) ולא את אלו של טראמפ (שהוגשו על ידי בתי הנבחרים של המדינות).

מדוע על הנייר זו האופציה הקלה ביותר עבורו ב- 6 לינואר?

👈 בין אם הוא יבחר באלקטורים של טראמפ או באלו של ביידן, יבואו התנגדויות. אם למשל הוא יספור רק את האלקטורים של טראמפ, תבוא עתירה אוטומטית לעליון מהצד השני ושם העסק יסתבך.

בהנחה שהעתירה של גומרט תדחה, החוק היבש והלכאורה אנטי חוקתי, "חוק ספירת התוצאות", הוא הקבוע כביכול.

החוק הזה נחקק כ 10 שנים לאחר משבר הבחירות של שנת 1876, אותו הזכרנו בעבר, והוא לכאורה נועד למנוע משברי בחירות על ידי העברת ההכרעה למדינות וצמצום הסמכות של בית הנבחרים. אלא שגם בו ניתן לנצל פרצות.

החוק, כמו גם החוקה, קובע שנשיא הסנאט פנס צריך לפתוח את המעטפות והאישורים שקשורים לתוצאות הבחירות והאלקטורים.

בשלב הזה פנס אמור להציע איזושהי רשימת אלקטורים לבחירה, אלא שהוא כלל לא חייב באמת לעשות את זה.

הכיצד?

פשוט מאוד, הוא יכול לתת לקונגרס להתעסק בכל העבודה המלוכלכת ולזרוק עליהם את האחריות.

👈 אז מה קובע "חוק הספירה" במקרה כזה?

1. אם אנו נמצאים במצב של "מעגן בטוח", כלומר שהמדינה הגישה את כל המסמכים כראוי, בזמן והוגשה רק רשימת אלקטורים אחת, אז ההצבעה תספר על ידי הקונגרס במקרה ששני בתי הנבחרים בנפרד הכריעו שההצבעה תואמת לחוקי המדינה המדוברת, ללא תקלות מיוחדת.

2. אם אנו במצב של "מעגן לא בטוח", כלומר שלא הכל הגיע בזמן ובצורה מסודרת או שהוגשו מספר רשימות אלקטורים. אז הרשימה תספר רק אם שני בתי הנבחרים ימצאו שדווקא היא התקבלה כחוק ובהתאם לחוקי המדינה המדוברת.

בשני המקרים בתי הנבחרים צריכים להגיע להסכמה שהרשימה היא חוקית וההצבעה הייתה כחוק ונבחרין רבים יעמדו תחץ מכבש לחצים לבחור באחת הרשימות.

הרפובליקנים המושחתים יודעים היטב שהמדינות שלהם בחרו בטראמפ והם מבינים שבאקלים התודעתי שנבנה בזכות הרשתות החברתיות, הצבעה על האלקטורים המזוייפים תהיה התאבדות פוליטית.

כמובן שהשאלה המרכזית כאן היא מהו סדר העדיפויות שלהם? האם זה העתיד הפוליטי שלהם? האם זה הכסף הסיני? או שאולי זו הסחיטה שיש לסינים על חלקם.

תרחיש הגיוני הוא שאותם חברי קונגרס יכולים להצהיר ששתי הרשימות לא חוקיות, הם גם יכולים להצהיר שהרשימה המזוייפת אינה חוקית, אך החלטה על כך שהרשימה של טראמפ אינה חוקית, זו התאבדות פוליטית לכל דבר ועניין.

פסילת שתי הרשימות זו הדרך האידיאלית עבורם לרדת מהעץ ולהעביר אחריות הלאה.**

👈 בהנחה ששתי הרשימות נפסלות ההכרעה עוברת לבתי הנבחרין של המדינות, קול אחד לכל מדינה. במקרה כזה טראמפ מנצח משום שיש לו רב אוטומטי במדינות.

השאלה הגדולה היא האם אכן ילכו על תרחיש כזה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *