December 3, 2020, 12:30 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

כעת העסק נהיה מעניין. הזכרנו את עמוד 20 במדריך של דומיניון לעובדיה, מדוע זה כה חשוב?

הוא מפרט לנו דרך מאוד קלה לזיוף המוני:
1. הגדר את הקריטריון לפתקים שנמצאים תחת "מחלוקת", או לחילופין בחר "לבחון מחדש את כולם" – מה שיאפשר לבחור אחתם באופן ידני.

2. בחר מתוך ה"פתקים במחלוקת" את הפתקיך ל"בחינה מחדש".

3. תגדיר את קבוצת הפתקים שנבחרה ל"בחינה מחדש" כ"פגומים" ותפסול אותם.

כאמור מדובר בטכנאים של דומיניון שנטלו לעצמם סמכויות של עובדי קלפי ופסלו לכאורה פתקים בקבוצות גדולות, ללא כל בקרה רשמית. את כבר יודעים למי הצביעו בפתקים הללו…
לאחר מכן, על ידי שימוש בחומרה חיצונית (לפטופ ו usb) שמחוברת לאינטרנט, אותם "עובדים נאורים" עדכנו את קובץ האקסל ששמור בענן של החברה בנתונים החדשים.

האם זה אכן מה שקרה?

נזכיר שוב את "המתכון הנאור":
1. בחר את כל הפתקים והגדר אותם כ"תחת מחלוקת".

2. שלח את כולם ל"בדיקה מחדש".

3. פסול את כולם.

מפתיע אתכם שדומיניון ממשיכה "לסרוק פתקים חדשים" עקב "תקלה טכנית", חודש לאחר הבחירות?

**מפתיע אתכם שביום הבחירות יצאה הודעה רשמית ממחוז מריקופה באריזונה שבים 2% ל 4% מהפתקים יובאו ל"בחינה מחדש"?**

מדובר בין בכמות שנעה בין 36,000 קולות ל- 72,000:

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.