December 26, 2020, 9:40 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

לין ווד "שואל כמה שאלות בשביל חבר":

1. האם חוות שרתים של at&t נפגעה אתמול?

2. האם מכונות דומיניון התחברו באופן סלולרמ או דרך רשת ה wifi לאינטרנט דרך תשתיות של at&t?

חוקית אסור היה למכונות ההצבעה להיות מחוברות לאינטרנט.

🚨 התשובה לשאלות:

חדר 641a הוא מתקן איסוף תשדורת של ה nsa שמופעל עבורם על ידי חברת at&t, כחלק מתכנית הריגול ללא צווי בית משפט שאושרה על ידי "חוק הפטריוט" של ג'ורג' בוש "כתגובה" לפיגוע ה- 9.11. המידע הזה נחשף לציבור על ידי אדוורד סנואודן.

🚨 המתקן המדובר מכסה את התשדורת ממדינת ג'ורג'יה!

בפוסט השני נכתב שהמטרה בפיצוץ המתקן שאחראי על ניתוב תשדורת שירותי החירום היה פעולת מיסוך שנועדה לפגוע בתקשורת ולספק חלון זמן נקי לפעילות במקום אחר כלשהו. האם המקום האחר הזה היה חוות השרתים של חברת סאן גארד?

האם הפעולה הזו הצליחה לשחקני הדיפ סטייט או שהיא הייתה פתיון?

מה לגבי השרתים של scytl מגרמניה?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.