December 23, 2020, 11:25 am

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃敟

诪转讞诪诐.

讟专讗诪驻 讞讜谞谉 讗转 讬讜注爪讜 诇砖注讘专 讙'讜专讙' 驻驻讗讚讜驻讜诇讜住 讜注讜专讱 讚讬谉 谞讜住祝 砖谞转驻专讜 讘驻专砖转 转讬拽讬 讟专讗诪驻 专讜住讬讛.

讗讱 诪讛 砖诪注谞讬讬谉 讘诪讬讜讞讚 讛讜讗 讚讜讜拽讗 讛讞谞讬谞讛 砖诇 讗谞砖讬 讞讘专转 讘诇拽讜讜讟专, 诪讚讜注 讝讛 诪注谞讬讬谉 转讙诇讜 讘驻讜住讟 讛讘讗.

https://rotter.net/forum/scoops1/673506.shtml

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专.