December 21, 2020, 7:22 am

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

אה, ואחרי הכל, מנדלבליט משקר – ולכל הפחות מטעה את בהמ"ש – גם במהות שם נטען שוב ושוב שהפרישה של זילבר כביכול הפכה את החקירה המשמעתית ל"בלתי מעשית" והעתירה מתייתרת.
והאמת?
ס' 66 לחוק שירות המדינה (משמעת) קובע שאפשר להתחיל בהליכים גם שנתיים מיום הפרישה.

ובקיצור, עוד יום, עוד שקרים,
עוד פרק מביש במוסד המתפורר של היועמש.
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p221k2_001.htm#Seif72

נ.ב.
ואם כל זה לא מספיק, אז גם הנוהל החריג שמזכיר היועמש בעתירה (מבלי להזכיר כלל את ס' 66 בחוק!), נוהל שמאפשר הפסקת הליך משמעתי בפרישה במקרים חריגים שבחריגים, קובע ומדגיש כי "ככל ‏שמעמדו ‏של ‏העובד‏ גבוה ‏יותר ‏ותפקידו ‏בכיר ‏יותר, ‏תגבר ‏חשיבות ‏ניהול ‏הליך ‏משמעתי ‏נגד ‏העובד, ‏אף ‏לאחר‏ פרישתו" וכן שהפסקת ‏ההליך אפשרית רק כאשר אין חשש שהיא ‏תפגע ‏"בתכלית‏ הדין ‏המשמעתי ‏ובאמון ‏הציבור ‏בשירות‏ המדינה".
(ואולי הטיעון היצירתי שמתחבא פה הוא שממילא בעידן מנדלבליט ודילבר לא נשאר אמון לציבור בשירות המדינה ולכן אין יותר במה לפגוע)
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/retirement-procedure-discipline/he/retirement-procedure-discipline-2017.pdf

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *