December 17, 2020, 1:01 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

בג"צ דן בחוק יסוד הלאום?

אבל לא היה זה "הוד נאורותו" אהרון ברק בכבודו ובעצמו שקבע את עליונות חוקי היסוד על חקיקה אחרת ועל סמך זה אף נפסלה חקיקה פעם אחר פעם עקב היותה "מנוגדת לפרשנות ה"נאורה" של חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו" (פרשנות שלא קשורה בכלל לניסוח החוק והיא פרי דמיונם של "הנאורים")?

האם מהלך כזה של פסילה או "שינוי" של חוק יסוד הלאום, פרושו הורדת כל המסכות מעל "ההונאה הנאורה"? האם כעת לראשונה הם חושפים בפני "הבבון הילידי" את ה"שליט" האמיתי שלו?

___

בקישור הבא תמצאו מאמר מעניין של דר' עמנואל נבון עבור "פורום קהלת". המאמר מדבר על הניסיון לחסל את הדמוקרטיה, כלומר לתת לבג"צ להכריע מעל ראשו של העם מהן "הנורמות הבסיסיות" שלו ולשלול מהעם את היכולת להכריע באמצעות הצבעת רוב במחלוקות ערכיות. הטיעונים האנטי-דמוקרטיים נעטפים במלל של ליברליזם מזויף שנבון מפרק:

Navon-Sophistry

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *