December 13, 2020, 5:48 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜馃挜馃挜

讛讙谞专诇 诪讬讬拽诇 驻诇讬谉:

"讬砖 诇谞讜 讚专讻讬诐 专讘讜转 诇谞爪讞讜谉, 讗诐 转砖讗诇讬 讗讜转讬 讘住拽讗诇讛 砖诇 1 注讚 10 诪讬 讬讛讬讛 讛谞砖讬讗? 讗谞讬 谞讜转谉 10 诇讚讜谞诇讚 讟专讗诪驻"

"讬砖 诇谞讜 专讗讬讜转 诪讗讜讚, 诪讗讜讚 讞讝拽讜转 诇诪注讜专讘讜转 讝专讛 讬砖讬专讛 讘讻诇 讛拽砖讜专讛 诇诪讻讜谞讜转 讛讛爪讘注讛 砖诇 讚讜诪讬谞讬讜谉".

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *