December 1, 2020, 10:29 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

המלחמה היא לא רק מלחמת מידע, היא גם מלחמת תרבות. מאמר ענק חדש עלה באתר המנתח את התסמינים אשר ניתן לזהות כיום בעולם המערבי, וגם פה בארץ. ההסבר מקיף, ולוקח אותנו כל הדרך מדתות המסתורין של העבר הרחוק, לאחוות האילומינטי, ועד היום.

קריאה מומלצת.

שירת הבלפור: שקיעתן של ציבליזציות בכלל ושקיעת תרבות האליטה הישראלית בפרט

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר.