November 8, 2020, 4:33 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃毃

#转专讗讜_诪讜驻转注讬诐 讜转讞讝讬拽讜 讞讝拽!

讗讞专讬 谞讬住讜讬 讛讻诇讬诐 讘讗专讛"讘, 讛"谞讗讜专讬诐" 专讞爪讬诐 诇讬讘讗 讗转 讛讛爪讘注讜转 讘讚讜讗专 诇讗专抓 "讘讞住讜转 讛拽讜专讜谞讛" 讻诪讜讘谉.

诪砖专讚 讛讘专讬讗讜转 (注"砖 诇讝诇讬 讜拽住谞专) 讻诪讜讘谉 砖讬讜转专 诪讬砖诪讞 诇讛讻砖讬专 讗转 讛拽专拽注 诇讝讛.

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *