November 7, 2020, 5:42 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

טריי טריינור (trey trainor) יושב ראש הועדה הפדרלית לבחירות, אנו חוזרים, הועדה הפ-ד-ר-ל-י-ת, אומר שהוא מאמין כי הונאת מצביעים קורמת עור וגידים, ואומר זאת בהקשר למקרים בהם לא מאפשרים למשקיפים מהצד של טראמפ להיות נוכחים בספירת הקלפיות, דבר שאינו חוקי בעליל.

https://www.newsmax.com/newsmax-tv/trey-trainor-fec-trump-2020-election/2020/11/06/id/995772/

הועדה היא ועדה ממשלתית עצמאית המפחקחת בעיקר על כל הקשור בחוקי מימון הקשורים בבחירות עצמן:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%93%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%AA#%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *