November 5, 2020, 12:30 am

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃毃

讝讛 诪注谞讬讬谉…
谞专讗讛 砖住讬驻讜专 讛注讟讬诐 讛诇讗 转拽谞讬讬诐 (专讗讜 驻讜住讟 诪爪讜专祝 诪注诇讛) 讛讬讛 拽诪驻讬讬谉 诪讻讜讜谉 砖诇 "讛谞讗讜专讬诐" 讘讗专讬讝讜谞讛:

讛转讙讜讘讜转 诇讛驻拽专讜转 讛讝讗转 诇讗 讗讬讞专讜 诇讘讜讗:

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *