November 30, 2020, 6:13 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜

专注讬讚转 讗讚诪讛 讘砖讬诪讜注 讘讗专讬讝讜谞讛!

注讚讜转 讘砖讘讜注讛 讞讜砖驻转 砖讻诇讬 讗讬住讜祝 讛诪讜讚讬注讬谉 讛讗诇拽讟专讜谞讬 SpiderFoot 讛讜驻注诇 讜讛爪诇讬讞 诇讛转讞拽讜转 讗讞专 讛诪讬讚注 砖注讘专 诪诪讻讜谞讜转 讛讛爪讘注讛 砖诇 讚讜诪讬谞讬讜谉 讜讞砖祝 讞讜诇砖讜转 诪砖诪注讜转讬讜转.

讘谞讜住祝 讛讻诇讬 讗住祝 转注讘讜专讛 讜谞讬转讞 讗转 转注讘讜专转 讛专砖转 砖诇 讛诪讻讜谞讜转 讜讗讬砖专 砖讛谉 讗讻谉 讞讜讘专讜 诇讗讬谞讟专谞讟!

讛诪讬讚注 砖谞讗住祝 讛讜讘讬诇 诇诪住拽谞讛 砖讛诪讬讚注 注讘专 诪讗专讛"讘 诇驻专谞拽驻讜专讟 – 讙专诪谞讬讛!

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *