November 30, 2020, 4:57 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

עוה"ד לין ווד ממשיך עם שיעורי הבית:

"היום זהו יום טוב עבור הפטריוטים לקרוא בעיון את הצו הנשיאותי המיוחד ש טראמפ מספטמבר 2018…. הצדק בדרך".

לאחר שאתמול השלמנו את שיעורי הבית על המהלך החוקתי של לינקולן ב- 1861 (אישור מעצרים מנהליים בזמן הפיכה) ועל הצו שהעביר הנשיא הייס ב- 1878 והתיקונים שלו (הסדרת השימוש בצבא לאכיפת מדיניות פנים), הגיע הזמן להתעמק בצו של טראמפ מ 2018.

"אני הנשיא דונלד ג'יי טראמפ, מוצא שהאפשרות של אדם שנמצא שנמצא רב הזמן או כל הזמן, מחוץ לגבולות ארה"ב, להתערב בבחירות או לפגוע באמון הציבור בבחירות, לרבות באמצעות גישה ללא היתר לבחירות או לתשתיות קמפיינים או הפצה חשאית של תעמולה ודיסאינפורמציה, מהווה איום חסר תקדים על הבטחון הלאומי ומדיניות החוץ של ארה"ב."

"למרות שלא היו עד כה ראיות להתערבות שכזו בתוצאות הבחירות או בספירת הקולות (הליך ההצבעה) בכל מערכת בחירות בארה"ב, כוחות זרים ניסו לכל אורך ההסטוריה לנצל את מערכת הבחירות החופשית והפתוחה של ארה"ב."

🚨 "בשנים אחרונות, החדירה של מכשירים דיגיטליים ותקשורת מבוססת אינטרנט יצרה חולשות מהותיות והגדילה משמעותית את ההיקף ואת האינטנסיביות של איום ההתערבות הזרה בבחירות, כפי שצויין בדו"ח קהיליית המודיעין לשנת 2017.

"לפיכך אני מכריז על מצב חירום על מנת להתמודד עם הבעיה הזו.

כעת מגיע החלק שבו טראמפ מכריז על הצעדים למלחמה בהתערבות הזרה בבחירות. הצעדים מחולקים לחלקים ולסעיפים.

חלק א':
1. לא יאוחר מ- 45 יום לאחר הבחירות, ראש המודיעין הלאומי (ה- DNI רטקליף) יכין בסיוע הסוכנויות והגופים שהוא ימצא לנכון, הערכת מצב שתכלול התייחסות לכל פיסת מידע במעידה על כך שהייתה התערבות זרה בבחירות. הערכת המצב תכלול את כל שמות האנשים המעורבים, הגופים הזרים המעורבים, השיטות וכו' והיא תוצג לנשיא, מזכיר המדינה, התובע הכללי, מזכיר קופת המדינה (שר האוצר), מזכיר ההגנה והמזכיר לעניין בטחון המולדת.

2. לא יאוחר מ- 45 יום לאחר קבלת הערכת המצב, התובע הכללי והמזכיר לענייני בטחון המולדת (המחלקה שאחראית על טוהר הבחירות), תוך היוועצות עם מי שצריך, יעבירו לנשיא, למזכיר המדינה, מזכיר ההגנה ומזכיר קופת המדינה, דו"ח מקיף שיכלול:

א. את תיאור ההיקף של השפעת המעורבות הזרה על תשתיות הבחירות, טוהר הבחירות, ספירת הקולות, העברת התוצאות בזמן.

ב. האם המעורבות הזרה ביצעה פעולות בהקשר לגוף פוליטי כלשהו, קמפיין פוליטי, מועמד, באופן כזה שערער את טוהר הבחירות ואמינותן, למשל גישה ללא היתר, חשיפת מידע פנימי לגורם הזר, זיוף או שינוי של המידע.

הדו"ח הזה צריך לכלול את כל הנושאים שלגביהם התובע הכללי והמזכיר לבטחון המולדת לא הצליחו להגיע להסכמה עד מועד הגשתו, והמלצות לפעולה לתיקון הנזק שנגרם על ידי ההתערבות הזרה.

3. כל ראשי הסוכנויות הרלוונטיות צריכים להעביר את כל המידע הרלוונטי לראש המודיעין הלאומי – DNI, בהתאם לחוק. אם יש מידע חדש שמגיע לאחר הגשת הדברים, הדו"ח של ה- DNI ושל התובע הכללי יתוקנו בהתאם.

4. הצו הזה לא מונע מראשי הסוכנויות לעדכן את הנשיא באופן אישי במידע שהגיע אליהם, דרך הצינורות המקובלים.

5. אם מידע על מעורבות זרה מאומת ונחשף, ניתן להעבירו דרך שני הדו"חות שתוארו לעיל או ישירות לנשיא בצינורות המקובלים.

6. כל הגורמים שהוזכרו עד כה נדרשים להכין את התשתיות הרלוונטיות לביצוע הצו הזה, לא יאוחר מ- 30 יום מתאריך אישורו (ספטמבר 2018).

חלק ב' – הצעדים המיידיים:
1. כל רכוש או בעלות על רכוש (כולל חלקית, השכרה וכיוצ"ב), שנמצאים כעת או בעתיד בארה"ב או שיהיו כעת או בעתיד בשליטה או בעלות של איש קשר אמריקאי מטעם אותם אנשים, יחולט מיידית(!) ולא ניתן יהיה להעבירו, למכורו, לייצא אותו, למשכן אותו או לבצע כל פעולה אחרת עליו.

חילוט הרכוש יבוצע כנגד כל אדם זר שמזכיר קופת המדינה, בהוועצות עם מזכיר ההגנה, התובע הכללי, ומזכיר בטחון המולדת, קבע שהוא:

א. מעורב באופן ישיר או עקיף במעורבות זרה בבחירות בארה"ב.

ב. סייע כלכלית חומרית או טכנולוגית או בכל דרך אחרת למעורבות זרה בבחירות על פי חלק א' סעיף 1, או סייע לכל אדם אחר שרכושו בארה"ב חולט לפי הצו הזה (אדם אחר שביצע או סייע למעורבות זרה או ביצע אותה).

ג. פעל בכל דרך שהיא מטעם אדם שהופעל כנגדו הצו הזה (ביצע או סייע למעורבות זרה בבחירות).

2. הצו הזה לא פוגע בצו מספר 13757 מ- 2016 שנוגע לעבירות סייבר, ומשרד האוצר (קופת המדינה) רשאי לפעול על פי הצו הזה בנוסף, אם הוא מוצא זאת לנכון בנוסף לצו זה.

3. הצו תקף החל ממועד הוצאתו (לא רטרואקטיבית) והוא לא תקף בכל מקרה חוקי שמגדיר זאת במפורש.

חלק ג':
1. לאחר שהדוחות שפורטו בחלק א' סעיפים 1 ו- 2 הועברו הלאה:

א. **מזכיר קופת

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *