November 26, 2020, 8:50 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃毃

诪住转讘专 砖讗转诪讜诇 讘诇讬诇讛 (砖注讜谉 讬砖专讗诇) 讛讗讞 讛讙讚讜诇 讜讛"谞讗讜专" 砖诇谞讜 讘讟讜讜讬讟专 讛讞诇讬讟 诇爪谞讝专 讞砖讘讜谉 砖诇 转转 讗诇讜祝 讘诪讬诇' 讜住谞讗讟讜专 讘住谞讗讟 砖诇 驻谞住讬诇讘谞讬讛 讘讛讜讜讛, 讚讗讙 诪住讟专讬讗谞讜.

讗讞专讬 砖转砖诪注讜 讗转 讛讚讘专讬诐 讛"诇讗 诪讬讚转讬讬诐" 砖诇 诪住讟专讬讗谞讜 讘砖讬诪讜注 讗转诪讜诇 讘讙讟讬住讘讜专讙 驻谞住讬诇讘谞讬讛, 转讘讬谞讜 讘讚讬讜拽 诇诪讛 讟讜讜讬讟专 爪讬谞讝专讜 诇讗 讗转 讛讞砖讘讜谉:
https://rumble.com/vbfjou-gettysburg-address-2020-.html

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *