November 25, 2020, 2:59 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜

诇讜 讚讜讘住:
"讗转 讞讜砖讘转 砖讬砖 讗讬讝砖讛讜 住讬讻讜讬 诇讻讛讜谞讛 砖谞讬讬讛 砖诇 讟专讗诪驻 讻注转?"

住讬讚谞讬 驻讗讜讜诇:
"讘诇讬 爪诇 砖诇 住驻拽, 讟专讗诪驻 谞讬爪讞 讘- LANDSLIDE (谞爪讞讜谉 讘专讘 讛诪讜讞抓 砖诇 诪讚讬谞讜转 讗专讛"讘)".

谞专讗讛 砖讛"拽专讗拽谉" 注讜诪讚 诇讛砖转讞专专, 讘讛诪砖讱 转爪讗 讛专讞讘讛 讘谞讜砖讗.

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *