November 23, 2020, 5:47 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

#תראו_מופתעים

עבריינית הבניה (לכאורה) הוד "נאורותה" ליאת בן ארי דאגה להמליץ על חברתה הקרובה (שצמחה בפרקליטות מיסוי וכלכלה יחד עם בן ארי) השופטת "הנאורה" מרגולין בפני הועדה למינוי שופטים?

https://posta.co.il/article/543210890-2/?fbclid=IwAR27xs0cr0Yr8IUeRfmKAYWz2pzZbbqnJM84tpShdNAC3Pp0EfcSPNYdFsM

מפתיע אתכם שזו אותה שופטת "נאורה" ש"במקרה" החליפה את השופט מרדכי לוי שעסק בתיק איתמר שמעוני, ו"במקרה" דאגה להוציא מניפסט ש"במקרה" תואם לנראטיב של בן ארי בתיק 4000 התפור (בקשה ל"סיקור אוהד" כשוחד), אף על פי שהמניפסט לא רק שלא הרשיע את שמעוני, אלא הופיע בחלק שמזכה אותו?

מסתבר שאותה שופטת "נאורה" מונתה זמנית כשופטת למחוזי, אך ב 2017 חודש לפני פקיעת המינוי הזמני, היא קיבלה את את תיק שמעוני והחליפה את השופט לוי שעסק בו עד אז. מפתיע אתכם שלמרות פקיעת המינוי שלה, היא המשיכה לעסוק בתיק ללא מינוי כדין במשך שנתיים?

https://posta.co.il/article/444321098/

השופטת ה"נאורה" פרשה סופית באופן מתריס, מבלי שגזרה את דינו של שמעוני, ב 2019 לאחר ש"השופטת הנאורה" חיות סירבה לקדמה למחוזי באופן קבוע, עקב פגישה פרטית של מרגולין עם אפי נווה.

https://posta.co.il/article/78786543-2/

ברוכים הבאים לדיפ סטייט.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *