November 22, 2020, 2:18 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃挜

讗讜讬… 诪讛 讬砖 诇谞讜 讻讗谉?

诪住转讘专 砖诇讚讜诪讬谞讬讜谉 讬砖 诪砖专讚讬诐 讘讙专诪谞讬讛. 讙专诪谞讬讛 讝讜 讛诪讚讬谞讛 砖讘讛 讛讜讞专诪讜 讛砖专转讬诐 砖砖讬讬讻讬诐 诇讻讗讜专讛 诇讞讘专转 住讬讬讟诇:

讘讞讬专讜转 2020, 讛讜谞讗转 讛住讬讬讘专 讛讙讚讜诇讛 讘讛住讟讜专讬讛 – 讞诇拽 讗': 讞讘专转 讚讜诪讬谞讬讜谉 诪住驻拽转 讗转 诪讻讜谞讜转 讛讛爪讘注讛 讜讞讘专转 SCYTL 住讜驻专转 讗转 讛拽讜诇讜转. 讛讗诐 讛爪讘讗 讛讗诪专讬拽讗讬 讜专砖讜讬讜转 讙专诪谞讬讛 驻砖讟讜 注诇 砖专转讬 讛讗讻住讜谉 砖诇 讞讘专转 SCYTL 讜诇诪讛 讝讛 讞砖讜讘?

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *