November 16, 2020, 10:46 am

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃毃馃毃馃毃

讙谞讬讘转 讘讞讬专讜转 转讜讱 砖讬诪讜砖 讘"讛爪讘注讜转 讘讚讜讗专" 讘讞住讜转 讛讜讬专讜住 讛住讬谞讬 讘讗专讛"讘?

讗诇 转转谞讜 诇讝讛 诇讛驻专讬注 诇"讗讚讜谞讬 讛讗专抓 讛谞讗讜专讬诐" 讘讗专抓 讜诇讘讜讘讜转 砖诇讛诐 讘讻谞住转 (讘讛转讗诐 诇"砖讬讟转 讛诪谞讜驻讬诐" 砖诇 讛讚讬驻 住讟讬讬讟) 诇谞住讜转 讜诇讛注讘讬专 讗转 讛砖注专讜专讬讛 讛讝讜 讘诪讞讟祝:

讛讘谞转诐 讗讬讱 讝讛 注讜讘讚?

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *