November 15, 2020, 5:08 pm

כל התוכן באתר הוא בגדר לכאורה…

אז מסתבר משילות זה "בגדי המלך החדשים", לדעת דינה זילבר:

האמנם? בספר שלה היא דווקא התעסקה הרבה בשאלת ביטול המשילות והפיכת המשטר במדינה ל"דמוקרטיה מהותית":

"טענתי היא כי במדינה המנהלית חשיבותו של המנהל הציבורי ראשונה במעלה. לפיכך חשוב שהדרג הפקידותי יכיר בכוחו לעצב מדיניות בנושאים קרדינליים. המגמה החשובה היא העתקת מרכז הכוח השלטוני ויכולת ההכרעה המעשית בשאלות של מדיניות, מהדרג הפוליטי הנבחר לדרג הפקידותי הממונה. תהליכים אלו מתרחשים במסווה של נייטרליות ושל מומחיות אובייקטיבית, תוך עקיפת ההליך הדמוקרטי וסיכונו, מבלי ליתן דין וחשבון לציבור הרחב שגורלו נקבע בדרג הפקידותי."

דינה זילבר, "ביורוקרטיה כפוליטיקה".

https://he.m.wikipedia.org/wiki/דינה_זילבר

האם הם בטוחים שהבבון הילידי לא יקרא את זה?

האם הם בטוחים שמולם עומד עדר טיפשים חסרי מח?

מפתיע אתכם ששוב הדברים נאמרים בכנס של "המכון הישראלי לדמוקרטיה" מבית אריק כרמון שבביתו בסביון התכנס "פורום הפלולה" של אהוד ברק בסמוך למעצר של גיליין מקסוול?

ברוכים הבאים ל"קרקס הנאור".

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *