November 15, 2020, 2:35 pm

讻诇 讛转讜讻谉 讘讗转专 讛讜讗 讘讙讚专 诇讻讗讜专讛…

馃毃

诪驻转 拽砖专讬诐 讞砖讜讘讛 诪讗讜讚 砖拽讜砖专转 讗转 讞讘专转 讚讜诪讬谞讬讜谉 诇砖讞拽谞讬诐 "讛谞讗讜专讬诐" 讛注讜诇诪讬讬诐:
https://twitter.com/ms_duckworth/status/1327956945085497347/photo/1

讝讛 诪转讞讘专 讛讬讟讘 诇讻转讘讛 砖讛讘讗谞讜 讗转诪讜诇:

讘讞讬专讜转 2020, 讛讜谞讗转 讛住讬讬讘专 讛讙讚讜诇讛 讘讛住讟讜专讬讛 – 讞诇拽 讗': 讞讘专转 讚讜诪讬谞讬讜谉 诪住驻拽转 讗转 诪讻讜谞讜转 讛讛爪讘注讛 讜讞讘专转 SCYTL 住讜驻专转 讗转 讛拽讜诇讜转. 讛讗诐 讛爪讘讗 讛讗诪专讬拽讗讬 讜专砖讜讬讜转 讙专诪谞讬讛 驻砖讟讜 注诇 砖专转讬 讛讗讻住讜谉 砖诇 讞讘专转 SCYTL 讜诇诪讛 讝讛 讞砖讜讘?

讞诇拽 诪讛拽砖专讬诐 砖诪讜爪讙讬诐 砖诐 讬讜讘讗讜 讘讻转讘转 讛讛诪砖讱.

Leave a comment

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *